ขอต้อนรับเว็บไชต์ www.thaibird.bizhat.com เว็บเล็กๆ เทคโนโลยีโบราณที่รวบรวม link ภาพนกทุกชนิดที่พบในประเทศไทย

 
 
    
 เรื่องราวของเมืองใหญ่ใช่มีเพียงตึกสูง รถติด อากาศเป็นพิษเท่านั้น ยังสิ่งมีชีวิตเล็กๆ อาศัยเติบโต ดำรงอยู่ ขยายเผ่าพันธุ์ ไปพร้อมๆ กับการขยายตัวของเมือง บางชนิดอาจจะแพ้และหายไปอย่างไม่มีวันกลับ แต่บางชนิดกลับเพิ่มจำนวนได้.......การปรับตัวเป็นสิ่งสำคัญทั้งคนและสัตว์

ภาพนกชนิดที่พบในประเทศไทย
ปรับปรุงล่าสุด : : 10 ตุลาคม 2550

ข้อมูลภาพจาก http://www.orientalbirdimages.org
 
สงวนสิขสิทธิ์ภาพถ่ายและบทความ ออกแบบและจัดทำโดย มงคล แก้วเทพ แนะนำติชม [email protected]
การทำขอบขาว
27 สิงหาคม 2558
สงวนสิขสิทธิ์แนะนำติชม [email protected]