ขอต้อนรับเว็บไชต์ www.thaibird.bizhat.com เว็บเล็กๆ เทคโนโลยีโบราณที่รวบรวม link ภาพนกทุกชนิดที่พบในประเทศไทย
นกชายเลนน้ำจืด นกอพยพที่พบเห็นได้ทั่วไป
       
 
การทำขอบขาว
27 สิงหาคม 2558
สงวนสิขสิทธิ์แนะนำติชม flycatcher339@gmail.com