ภาพนกชนิดที่พบในประเทศไทย
ปรับปรุงล่าสุด : : 10 ตุลาคม 2550

ข้อมูลภาพจาก http://www.orientalbirdimages.org
นกเอี้ยงควาย   Jungle Myna
นกเอี้ยงด่าง   Asian Pied Myna
นกเอี้ยงดำปักษ์ใต้   Asian Glossy Starling
นกเอี้ยงถ้ำ   Blue Whistling Thrush
นกเอี้ยงพราหมณ์   Brahminy Starling
นกเอี้ยงสาริกา   Common Myna
นกเอี้ยงหงอน   White-vented Myna
นกเอี้ยงหงอ้นลาย   Crested Myna
นกเอี้ยงหัวสีทอง   Golden-crested Myna
นกแอ่นเล็กหางหนามตะโพกขาว   Silver-rumped Needletail
นกแอ่นใหญ่คอขาว   White-throated Needletail
นกแอ่นใหญ่หัวตาขาว   Brown-backed Needletail
นกแอ่นใหญ่หัวตาดำ   Silver-backed Needletail
นกแอ่นตะโพกขาวหางแฉก   Pacific Swift
นกแอ่นตาล   Asian Palm Swift
นกแอ่นท้องขาว   Glossy Swiftlet
นกแอ่นท้องลาย   Dark-rumped Swift
นกแอ่นทุ่งเล็ก   Small Pratincole
นกแอ่นทุ่งใหญ่   Oriental Pratincole
นกแอ่นบ้าน   House Swift
นกแอ่นพง   Ashy Woodswallow
นกแอ่นพันธุ์หิมาลัย   Himalayan Swiftlet
นกแอ่นฟ้าเคราขาว   Whiskered Treeswift
นกแอ่นฟ้าตะโพกสีเทา   Grey-rumped Treeswift
นกแอ่นฟ้าหงอน   Crested Treeswift
นกแอ่นรังดำ   Black-nest Swiftlet
นกแอ่นกินรัง   Edible-nest Swiftlet
นกออก   White-bellied Sea Eagle
นกอัญชันเล็ก   Baillon's Crake
นกอัญชันเล็กลายจุด   Spotted Crake
นกอัญชันคิ้วขาว   White-browed Crake
นกอัญชันจีน   Band-bellied Crake
นกอัญชันป่าขาเทา   Slaty-legged Crake
นกอัญชันป่าขาแดง   Red-legged Crake
นกอัญชันหางดำ   Black-tailed Crake
นกอัญชันอกสีเทา   Slaty-breasted Rail
นกอัญชันอกสีไพล   Water Rail
นกอ้ายงั่ว   Darter
นกอินทรีเล็ก   Booted Eagle
นกอินทรีแถบปีกดำ   Bonelli's Eagle
นกอินทรีดำ   Black Eagle
นกอินทรีทุ่งหญ้าสเต็ป   Steppe Eagle
นกอินทรีปีกลาย   Greater Spotted Eagle
นกอินทรีสีน้ำตาล   Tawny Eagle
นกอินทรีหัวไหล่ขาว   Imperial Eagle
นกอินทรีหัวนวล   Pallas's Fish Eagle
นกอินทรีหางขาว   White-tailed Eagle
นกอีเสือลายเสือ   Tiger Shrike
นกอีเสือสีน้ำตาล   Brown Shrike
นกอีเสือหลังเทา   Grey-backed Shrike
นกอีเสือหลังแดง   Burmese Shrike
นกอีเสือหัวดำ   Long-tailed Shrike
นกอีแก   House Crow
นกอีแจว   Pheasant-tailed Jacana
นกอีแพรดแถบอกดำ   Pied Fantail
นกอีแพรดคอขาว   White-throated Fantail
นกอีแพรดคิ้วขาว   White-browed Fantail
นกอีแพรดท้องเหลือง   Yellow-bellied Fantail
นกอีแพรดอกลาย   Spotted Fantail
นกอีแร้งเทาหลังขาว   White-rumped Vulture
นกอีแร้งดำหิมาลัย   Cinereous Vulture
นกอีแร้งน้ำตาลหิมาลัย   Himalayan Griffon
นกอีแร้งสีน้ำตาล   Slender-billed Vulture
นกอีโก้ง   Purple Swamphen
นกอีก๋อยเล็ก   Whimbrel
นกอีก๋อยใหญ่   Eurasian Curlew
นกอีก๋อยจิ๋ว   Little Curlew
นกอีก๋อยตะโพกสีน้ำตาล   Eastern Curlew
นกอีกา   Large-billed Crow
นกอีล้ำ   Common Moorhen
นกอีลุ้ม   Watercock
นกอีวาบตั๊กแตน   Plaintive Cuckoo
นกอุ้มบาตร   White Wagtail
นกฮูก,เค้ากู่   Collared Scops Owl
สงวนสิขสิทธิ์แนะนำติชม flycatcher339@gmail.com