เรื่องราวของเมืองใหญ่ใช่มีเพียงตึกสูง รถติด อากาศเป็นพิษเท่านั้น ยังสิ่งมีชีวิตเล็กๆ อาศัยเติบโต ดำรงอยู่ ขยายเผ่าพันธุ์ ไปพร้อมๆ กับการขยายตัวของเมือง บางชนิดอาจจะแพ้และหายไปอย่างไม่มีวันกลับ แต่บางชนิดกลับเพิ่มจำนวนได้.......การปรับตัวเป็นสิ่งสำคัญทั้งคนและสัตว์

ภาพนกชนิดที่พบในประเทศไทย
ปรับปรุงล่าสุด : : 10 ตุลาคม 2550

ข้อมูลภาพจาก http://www.orientalbirdimages.org
นกเงือกกรามช้าง   Wreathed Hornbill
นกเงือกกรามช้างปากเรียบ   Plain-pouched Hornbill
นกเงือกคอแดง   Rufous-necked Hornbill
นกเงือกดำ   Black Hornbill
นกเงือกปากดำ   Bushy-crested Hornbill
นกเงือกปากย่น   Wrinkled Hornbill
นกเงือกสีน้ำตาล   Tickell's Brown Hornbill
นกเงือกสีน้ำตาลคอขาว   Austen's Brown Hornbill
นกเงือกหัวแรด   Rhinoceros Hornbill
สงวนสิขสิทธิ์แนะนำติชม flycatcher339@gmail.com