ภาพนกชนิดที่พบในประเทศไทย
ปรับปรุงล่าสุด : : 10 ตุลาคม 2550

ข้อมูลภาพจาก http://www.orientalbirdimages.org
นกน็อดดี้   BrownNoddy
นกน็อตเล็ก   RedKnot
นกน็อตใหญ่   GreatKnot
นกนางแอ่นแปซิฟิค   PacificSwallow
นกนางแอ่นตะโพกแดง   Red-rumpedSwallow
นกนางแอ่นทรายสร้อยคอดำ   SandMartin
นกนางแอ่นทรายสีน้ำตาล   PlainMartin
นกนางแอ่นบ้าน   BarnSwallow
นกนางแอ่นผาสีคล้ำ   DuskyCragMartin
นกนางแอ่นมาตินพันธุ์เนปาล   NepalHouseMartin
นกนางแอ่นมาตินพันธุ์เอเซียใต้   AsianHouseMartin
นกนางแอ่นมาตินพันธุ์ไซบีเรีย   NorthernHouseMartin
นกนางแอ่นลาย   StriatedSwallow
นกนางแอ่นหางลวด   Wire-tailedSwallow
นกนางนวลแกลบเคราขาว   WhiskeredTern
นกนางนวลแกลบเล็ก   LittleTern
นกนางนวลแกลบแคสเปียน   CaspianTern
นกนางนวลแกลบแม่น้ำ   RiverTern
นกนางนวลแกลบคิ้วขาว   BridledTern
นกนางนวลแกลบจีน   ChineseCrestedTern
นกนางนวลแกลบดำ   SootyTern
นกนางนวลแกลบดำปีกขาว   White-wingedTern
นกนางนวลแกลบท้องดำ   Black-belliedTern
นกนางนวลแกลบท้ายทอยดำ   Black-napedTern
นกนางนวลแกลบธรรมดา   Common Tern
นกนางนวลแกลบปากหนา   Gull-billed Tern
นกนางนวลแกลบสีกุหลาบ   Roseate Tern
นกนางนวลแกลบหงอนเล็ก   Lesser Crested Tern
นกนางนวลแกลบหงอนใหญ่   Great Crested Tern
นกนางนวลขอบปีกขาว   Black-headed Gull
นกนางนวลขาเหลือง   Yellow- leged Gull
นกนางนวลธรรมดา   Brown-headed Gull
นกนางนวลปากเรียว   Slender-billed Gull
นกนางนวลหัวดำใหญ่   Pallas's Gull
นกนางนวลหางดำ   Black-tailed Gull
นกนางนวลฮวยกลิน   Heuglin's Gull
นกนิลตวาเล็ก   Small Niltava
นกนิลตวาใหญ่   Large Niltava
นกนิลตวาท้องสีส้ม   Vivid Niltava
นกนิลตวาท้องสีส้มคอดำ   Rufous-bellied Niltava
นกนิลตวาท้องสีส้มพันธุ์จีน   Fujian Niltava
สงวนสิขสิทธิ์แนะนำติชม flycatcher339@gmail.com