เรื่องราวของเมืองใหญ่ใช่มีเพียงตึกสูง รถติด อากาศเป็นพิษเท่านั้น ยังสิ่งมีชีวิตเล็กๆ อาศัยเติบโต ดำรงอยู่ ขยายเผ่าพันธุ์ ไปพร้อมๆ กับการขยายตัวของเมือง บางชนิดอาจจะแพ้และหายไปอย่างไม่มีวันกลับ แต่บางชนิดกลับเพิ่มจำนวนได้.......การปรับตัวเป็นสิ่งสำคัญทั้งคนและสัตว์

ภาพนกชนิดที่พบในประเทศไทย
ปรับปรุงล่าสุด : : 10 ตุลาคม 2550

ข้อมูลภาพจาก http://www.orientalbirdimages.org
นกยอดข้าวหางแพนลาย   Zitting Cisticola
นกยอดข้าวหางแพนหัวแดง   Bright-capped Cisticola
นกยอดหญ้าสีเทา   Grey Bushchat
นกยอดหญ้าสีดำ,ขี้หมา   Pied Bushchat
นกยอดหญ้าหลังดำ   Jerdon's Bushchat
นกยอดหญ้าหัวดำ   Eastern Stonechat
นกยางเขียว   Little Heron
นกยางเปีย   Little Egret
นกยางแดงใหญ่   Great Bittern
นกยางโทนใหญ่   Great Egret
นกยางโทนน้อย   Intermediate Egret
นกยางไฟธรรมดา   Cinnamon Bittern
นกยางไฟหัวเทา   Schrenck's Bittern
นกยางไฟหัวดำ   Yellow Bittern
นกยางกรอกพันธุ์จีน   Chinese Pond Heron
นกยางกรอกพันธุ์ชวา   Javan Pond Heron
นกยางกรอกพันธุ์อินเดีย   Indian Pond Heron
นกยางควาย   Cattle Egret
นกยางจีน   Chinese Egret
นกยางดำ   Black Bittern
นกยางทะเล   Pacific Reef Egret
นกยางลายเสือ   Malayan Night Heron
นกยูง   Green Peafowl
สงวนสิขสิทธิ์แนะนำติชม flycatcher339@gmail.com