เรื่องราวของเมืองใหญ่ใช่มีเพียงตึกสูง รถติด อากาศเป็นพิษเท่านั้น ยังสิ่งมีชีวิตเล็กๆ อาศัยเติบโต ดำรงอยู่ ขยายเผ่าพันธุ์ ไปพร้อมๆ กับการขยายตัวของเมือง บางชนิดอาจจะแพ้และหายไปอย่างไม่มีวันกลับ แต่บางชนิดกลับเพิ่มจำนวนได้.......การปรับตัวเป็นสิ่งสำคัญทั้งคนและสัตว์

ภาพนกชนิดที่พบในประเทศไทย
ปรับปรุงล่าสุด : : 10 ตุลาคม 2550

ข้อมูลภาพจาก http://www.orientalbirdimages.org
นกแซงแซวเล็กเหลือบ   Bronzed Drongo
นกแซงแซวปากกา   Crow-billed Drongo
นกแซงแซวสีเทา   Ashy Drongo
นกแซงแซวหงอนขน   Spangled Drongo
นกแซงแซวหางบ่วงเล็ก   Lesser Racket-tailed Drongo
นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่   Greater Racket-tailed Drongo
นกแซงแซวหางปลา   Black Drongo
นกแซวสวรรค์   Asian Paradise-flycatcher
นกแซวสวรรค์หางดำ   Japanese Paradise-flycatcher
นกซ่อมทะเลปากยาว   Long-billed Dowitcher
นกซ่อมทะเลอกแดง   Asian Dowitcher
สงวนสิขสิทธิ์แนะนำติชม flycatcher339@gmail.com