ภาพนกชนิดที่พบในประเทศไทย
ปรับปรุงล่าสุด : : 10 ตุลาคม 2550

ข้อมูลภาพจาก http://www.orientalbirdimages.org
นกทะเลขาเขียว   Common Greenshank
นกทะเลขาเขียวลายจุด   Nordmann's Greenshank
นกทะเลขาแดง   Common Redshank
นกทะเลขาแดงลายจุด   Spotted Redshank
นกทึดทือพันธุ์เหนือ   Brown Fish Owl
นกทึดทือมลายู   Buffy Fish Owl
สงวนสิขสิทธิ์แนะนำติชม flycatcher339@gmail.com