เรื่องราวของเมืองใหญ่ใช่มีเพียงตึกสูง รถติด อากาศเป็นพิษเท่านั้น ยังสิ่งมีชีวิตเล็กๆ อาศัยเติบโต ดำรงอยู่ ขยายเผ่าพันธุ์ ไปพร้อมๆ กับการขยายตัวของเมือง บางชนิดอาจจะแพ้และหายไปอย่างไม่มีวันกลับ แต่บางชนิดกลับเพิ่มจำนวนได้.......การปรับตัวเป็นสิ่งสำคัญทั้งคนและสัตว์

ภาพนกชนิดที่พบในประเทศไทย
ปรับปรุงล่าสุด : : 10 ตุลาคม 2550

ข้อมูลภาพจาก http://www.orientalbirdimages.org
นกเฉี่ยวดงธรรมดา   Common Woodshrike
นกเฉี่ยวดงหางสีน้ำตาล   Large Woodshrike
นกเฉี่ยวบุ้งเล็ก   Lesser Cuckooshrike
นกเฉี่ยวบุ้งใหญ่   Black-winged Cuckooshrike
สงวนสิขสิทธิ์แนะนำติชม flycatcher339@gmail.com