เรื่องราวของเมืองใหญ่ใช่มีเพียงตึกสูง รถติด อากาศเป็นพิษเท่านั้น ยังสิ่งมีชีวิตเล็กๆ อาศัยเติบโต ดำรงอยู่ ขยายเผ่าพันธุ์ ไปพร้อมๆ กับการขยายตัวของเมือง บางชนิดอาจจะแพ้และหายไปอย่างไม่มีวันกลับ แต่บางชนิดกลับเพิ่มจำนวนได้.......การปรับตัวเป็นสิ่งสำคัญทั้งคนและสัตว์

ภาพนกชนิดที่พบในประเทศไทย
ปรับปรุงล่าสุด : : 10 ตุลาคม 2550

ข้อมูลภาพจาก http://www.orientalbirdimages.org
นกแต้วแล้วเขียวเขมร   Bar-bellied Pitta
นกแต้วแล้วแดงมลายู   Garnet Pitta
นกแต้วแล้วใหญ่หัวสีน้ำเงิน   Blue-rumped Pitta
นกแต้วแล้วใหญ่หัวสีน้ำตาล   Rusty-naped Pitta
นกแต้วแล้วท้องดำ   Gurney's Pitta
นกแต้วแล้วธรรมดา   Blue-winged Pitta
นกแต้วแล้วป่าโกงกาง   Mangrove Pitta
นกแต้วแล้วยักษ์   Giant Pitta
นกแต้วแล้วลาย   Banded Pitta
นกแต้วแล้วสีน้ำเงิน   Blue Pitta
นกแต้วแล้วหูยาว   Eared Pitta
นกแต้วแล้วอกเขียว   Hooded Pitta
นกโต้คลื่นสีคล้ำ   Swinhoe's Storm-petrel
นกตบยุงเล็ก   Indian Nightjar
นกตบยุงป่าโคก   Savanna Nightjar
นกตบยุงพันธุ์มลายู   Malaysian Eared Nightjar
นกตบยุงภูเขา   Grey Nightjar
นกตบยุงยักษ์   Great Eared Nightjar
นกตบยุงหางยาว   Large-tailed Nightjar
นกตะกราม   Greater Adjutant
นกตะกรุม   Lesser Adjutant
นกตะขาบดง   Dollarbird
นกตะขาบทุ่ง   Indian Roller
นกตั้งล้อ   Great Barbet
นกติ๊ดแก้มเหลือง   Yellow-cheeked Tit
นกติ๊ดใหญ่   Great Tit
นกติ๊ดคิ้วเหลือง   Yellow-browed Tit
นกติ๊ดสุลต่าน   Sultan Tit
นกติ๊ดหน้าแดง   Fire-capped Tit
นกติ๊ดหัวแดง   Black-throated Tit
นกตีทอง   Coppersmith Barbet
นกตีนเทียน   Black-winged Stilt
นกตีนเหลือง   Grey-tailed Tattler
สงวนสิขสิทธิ์แนะนำติชม flycatcher339@gmail.com