ภาพนกชนิดที่พบในประเทศไทย
ปรับปรุงล่าสุด : : 10 ตุลาคม 2550

ข้อมูลภาพจาก http://www.orientalbirdimages.org
นกเป็ดเชลดัก   Common Shelduck
นกเป็ดเทา   Spot-billed Duck
นกเป็ดเทาก้นดำ   Gadwall
นกเป็ดเปีย   Tufted Duck
นกเป็ดเปียหน้าเขียว   Falcated Duck
นกเป็ดเปียหน้าเหลือง   Baikal Teal
นกเป็ดแดง   Lesser Whistling-duck
นกเป็ดแมนดาริน   Mandarin Duck
นกเป็ดโปช้าดหลังขาว   Common Pochard
นกเป็ดก่า   White-winged Duck
นกเป็ดคับแค   Cotton Pygmy-goose
นกเป็ดดำหัวดำ   Baer's Pochard
นกเป็ดดำหัวสีน้ำตาล   Ferruginous Pochard
นกเป็ดปากแดง   Red-crested Pochard
นกเป็ดปากพลั่ว   Northern Shoveler
นกเป็ดปากยาว   Scaly-sided Merganser
นกเป็ดปากสั้น   Eurasian Wigeon
นกเป็ดปีกเขียว   Common Teal
นกเป็ดผีเล็ก   Little Grebe
นกเป็ดผีใหญ่   Great Crested Grebe
นกเป็ดพม่า   Ruddy Shelduck
นกเป็ดลาย   Garganey
นกเป็ดหงส์   Comb Duck
นกเป็ดหัวเขียว   Mallard
นกเป็ดหางแหลม   Northern Pintail
นกเปล้าเล็กหัวเทา   Little Green Pigeon
นกเปล้าแดง   Cinnamon-headed Pigeon
นกเปล้าใหญ่   Large Green Pigeon
นกเปล้าขาเหลือง   Yellow-footed Pigeon
นกเปล้าคอสีม่วง   Pink-necked Pigeon
นกเปล้าท้องขาว   White-bellied Pigeon
นกเปล้าหน้าเหลือง   Pompadour Pigeon
นกเปล้าหน้าแดง   Jambu Fruit Dove
นกเปล้าหางเข็ม   Pin-tailed Pigeon
นกเปล้าหางเข็มหัวปีกแดง   Yellow-vented Pigeon
นกเปล้าหางพลั่ว   Wedge-tailed Pigeon
นกเปล้าอกสีม่วงน้ำตาล   Orange-breasted Pigeon
นกเปลือกไม้   Brown-throated Treecreeper
นกโป่งวิด   Greater Painted-snipe
นกปรอดเทาหัวขาว   White-headed Bulbul
นกปรอดเล็กตาขาว   Grey-eyed Bulbul
นกปรอดเล็กท้องเทา   Spectacled Bulbul
นกปรอดเล็กสีไพลตาแดง   Olive Bulbul
นกปรอดเหลืองหัวจุก   Black-crested Bulbul
นกปรอดแม่พะ,ปรอดแม่ทะ   Straw-headed Bulbul
นกปรอดโอ่งเมืองเหนือ   Puff-throated Bulbul
นกปรอดโอ่งแก้มเทา   Grey-cheeked Bulbul
นกปรอดโอ่งไร้หงอน   Yellow-bellied Bulbul
นกปรอดโอ่งท้องสีน้ำตาล   Ochraceous Bulbul
นกปรอดโอ่งหน้าผากเทา   White-throated Bulbul
นกปรอดคอลาย   Stripe-throated Bulbul
นกปรอดจีน   Light-vented Bulbul
นกปรอดดำ   Black Bulbul
นกปรอดดำปีกขาว   Black-and-white Bulbul
นกปรอดทอง   Black-headed Bulbul
นกปรอดท้องสีเทา   Grey-bellied Bulbul
นกปรอดภูเขา   Mountain Bulbul
นกปรอดลาย   Striated Bulbul
นกปรอดสวน   Streak-eared Bulbul
นกปรอดสีไพลใหญ่   Olive-winged Bulbul
นกปรอดสีขี้เถ้า   Ashy Bulbul
นกปรอดสีคล้ำใต้คอเหลือง   Finsch's Bulbul
นกปรอดสีน้ำตาลตาแดง   Red-eyed Bulbul
นกปรอดสีน้ำตาลตาขาว   Cream-vented Bulbul
นกปรอดหงอนตาขาว   Buff-vented Bulbul
นกปรอดหงอนปากหนา   Crested Finchbill
นกปรอดหงอนหลังลาย   Puff-backed Bulbul
นกปรอดหน้านวล   Yellow-vented Bulbul
นกปรอดหลังเขียวอกลาย   Streaked Bulbul
นกปรอดหลังฟู   Hairy-backed Bulbul
นกปรอดหัวโขน   Red-whiskered Bulbul
นกปรอดหัวโข้นเหลือง   Brown-breasted Bulbul
นกปรอดหัวตาขาว   Flavescent Bulbul
นกปรอดหัวสีเขม่า   Sooty-headed Bulbul
นกปรอดอกลายเกล็ด   Scaly-breasted Bulbul
นกปลีกล้วยเล็ก   Little Spiderhunter
นกปลีกล้วยท้องเทา   Grey-breasted Spiderhunter
นกปลีกล้วยปากยาว   Long-billed Spiderhunter
นกปลีกล้วยปากหนา   Thick-billed Spiderhunter
นกปลีกล้วยลาย   Streaked Spiderhunter
นกปลีกล้วยหูเหลืองเล็ก   Yellow-eared Spiderhunter
นกปลีกล้วยหูเหลืองใหญ่   Spectacled Spiderhunter
นกปากแก้วคิ้วดำ   Black-browed Parrotbill
นกปากแก้วหัวเทา   Grey-headed Parrotbill
นกปากแก้วหางสั้น   Short-tailed Parrotbill
นกปากแก้วหูเทา   Black-throated Parrotbill
นกปากแก้วอกลาย   Spot-breasted Parrotbill
นกปากแอ่นหางดำ   Black-tailed Godwit
นกปากแอ่นหางลาย   Bar-tailed Godwit
นกปากกบปักษ์ใต้   Gould's Frogmouth
นกปากกบพันธุ์ชวา   Javan Frogmouth
นกปากกบยักษ์   Large Frogmouth
นกปากกบลายดำ   Hodgson's Frogmouth
นกปากช้อนหน้าขาว   Eurasian Spoonbill
นกปากช้อนหน้าดำ   Black-faced Spoonbill
นกปากซ่อมเล็ก   Jack Snipe
นกปากซ่อมดง   Eurasian Woodcock
นกปากซ่อมพง   Wood Snipe
นกปากซ่อมสวินโฮ   Swinhoe's Snipe
นกปากซ่อมหางเข็ม   Pintail Snipe
นกปากซ่อมหางพัด   Common Snipe
นกปากห่าง   Asian Openbill
นกปีกแพรสีเขียว   Green Cochoa
นกปีกแพรสีม่วง   Purple Cochoa
นกปีกลายตาขาว   Spectacled Barwing
นกปีกลายสก๊อต   Eurasian Jay
นกปีกสั้นเล็ก   Lesser Shortwing
สงวนสิขสิทธิ์แนะนำติชม flycatcher339@gmail.com