เรื่องราวของเมืองใหญ่ใช่มีเพียงตึกสูง รถติด อากาศเป็นพิษเท่านั้น ยังสิ่งมีชีวิตเล็กๆ อาศัยเติบโต ดำรงอยู่ ขยายเผ่าพันธุ์ ไปพร้อมๆ กับการขยายตัวของเมือง บางชนิดอาจจะแพ้และหายไปอย่างไม่มีวันกลับ แต่บางชนิดกลับเพิ่มจำนวนได้.......การปรับตัวเป็นสิ่งสำคัญทั้งคนและสัตว์

ภาพนกชนิดที่พบในประเทศไทย
ปรับปรุงล่าสุด : : 10 ตุลาคม 2550

ข้อมูลภาพจาก http://www.orientalbirdimages.org
นกเด้าดิน   Common Sandpiper
นกเด้าดินทุ่งเล็ก   Paddyfield Pipit
นกเด้าดินทุ่งใหญ่   Richard's Pipit
นกเด้าดินพันธุ์ไซบีเรีย   Buff-bellied Pipit
นกเด้าดินสวน   Olive-backed Pipit
นกเด้าดินอกแดง   Red-throated Pipit
นกเด้าดินอกสีชมพู   Rosy Pipit
นกเด้าลมเหลือง   Yellow Wagtail
นกเด้าลมดง   Forest Wagtail
นกเด้าลมหลังเทา   Grey Wagtail
นกเด้าลมหัวเหลือง   Citrine Wagtail
นกเดินดงเล็กปากยาว   Dark-sided Thrush
นกเดินดงคอแดง   Dark-throated Thrush
นกเดินดงญี่ปุ่น   Japanese Thrush
นกเดินดงดำปีกเทา   Grey-winged Blackbird
นกเดินดงลายเสือ   Scaly Thrush
นกเดินดงสีเทาดำ   Siberian Thrush
นกเดินดงสีคล้ำ   Eyebrowed Thrush
นกเดินดงสีดำ   Eurasian Blackbird
นกเดินดงสีน้ำตาลแดง   Chestnut Thrush
นกเดินดงหลังสีไพล   Long-tailed Thrush
นกเดินดงหัวน้ำตาลแดง   Chestnut-capped Thrush
นกเดินดงหัวสีส้ม   Orange-headed Thrush
นกเดินดงอกเทา   Grey-sided Thrush
นกเดินดงอกดำ   Black-breasted Thrush
นกเดินดงอกลาย   Dusky Thrush
สงวนสิขสิทธิ์แนะนำติชม flycatcher339@gmail.com