เรื่องราวของเมืองใหญ่ใช่มีเพียงตึกสูง รถติด อากาศเป็นพิษเท่านั้น ยังสิ่งมีชีวิตเล็กๆ อาศัยเติบโต ดำรงอยู่ ขยายเผ่าพันธุ์ ไปพร้อมๆ กับการขยายตัวของเมือง บางชนิดอาจจะแพ้และหายไปอย่างไม่มีวันกลับ แต่บางชนิดกลับเพิ่มจำนวนได้.......การปรับตัวเป็นสิ่งสำคัญทั้งคนและสัตว์

ภาพนกชนิดที่พบในประเทศไทย
ปรับปรุงล่าสุด : : 10 ตุลาคม 2550

ข้อมูลภาพจาก http://www.orientalbirdimages.org
นกเค้าเหยี่ยว   Brown Boobook
นกเค้าแคระ   Collared Owlet
นกเค้าแดง   Reddish Scops Owl
นกเค้าแมวหูสั้น   Short-eared Owl
นกเค้าโมง,เค้าแมว   Asian Barred Owlet
นกเค้าใหญ่พันธุ์เนปาล   Spot-bellied Eagle Owl
นกเค้าใหญ่พันธุ์สุมาตรา   Barred Eagle Owl
นกเค้าใหญ่สีคล้ำ   Dusky Eagle Owl
นกเค้าจุด   Spotted Owlet
นกเค้าป่าสีน้ำตาล   Brown Wood Owl
นกเค้าป่าหลังจุด   Spotted Wood Owl
นกเค้าภูเขา   Mountain Scops Owl
นกเค้าหน้าผากขาว   White-fronted Scops Owl
นกเค้าหูยาวเล็ก   Oriental Scops Owl
นกคอขาวน้อย   Lesser Whitethroat
นกคอทับทิม   Siberian Rubythroat
นกคอทับทิมอกดำ   White-tailed Rubythroat
นกคอพัน   Eurasian Wryneck
นกคอมรกต   Bluethroat
นกคอสั้นตีนไว   Sanderling
นกคอสามสี   Rail-babbler
นกคัคคูเล็ก   Lesser Cuckoo
นกคัคคูเหยี่ยวเล็ก   Moustached Hawk Cuckoo
นกคัคคูเหยี่ยวใหญ่   Large Hawk Cuckoo
นกคัคคูเหยี่ยวพันธุ์อินเดีย   Common Hawk Cuckoo
นกคัคคูเหยี่ยวอกแดง   Hodgson's Hawk Cuckoo
นกคัคคูแซงแซว   Drongo Cuckoo
นกคัคคูด่าง   Pied Cuckoo
นกคัคคูพันธุ์ยุโรป   Eurasian Cuckoo
นกคัคคูพันธุ์หิมาลัย   Oriental Cuckoo
นกคัคคูพันธุ์อินเดีย   Indian Cuckoo
นกคัคคูมรกต   Asian Emerald Cuckoo
นกคัคคูลาย   Banded Bay Cuckoo
นกคัคคูสีทองแดง   Little Bronze Cuckoo
นกคัคคูสีม่วง   Violet Cuckoo
นกคัคคูหงอน   Chestnut-winged Cuckoo
นกคัคคูหางแพน   Rusty-breasted Cuckoo
นกคุ่มญี่ปุ่น   Japanese Quail
นกคุ่มสี   Blue-breasted Quail
นกคุ่มอกดำ   Rain Quail
นกคุ่มอกลาย   Barred Buttonquail
นกคุ่มอืดเล็ก   Small Buttonquail
สงวนสิขสิทธิ์แนะนำติชม flycatcher339@gmail.com