เรื่องราวของเมืองใหญ่ใช่มีเพียงตึกสูง รถติด อากาศเป็นพิษเท่านั้น ยังสิ่งมีชีวิตเล็กๆ อาศัยเติบโต ดำรงอยู่ ขยายเผ่าพันธุ์ ไปพร้อมๆ กับการขยายตัวของเมือง บางชนิดอาจจะแพ้และหายไปอย่างไม่มีวันกลับ แต่บางชนิดกลับเพิ่มจำนวนได้.......การปรับตัวเป็นสิ่งสำคัญทั้งคนและสัตว์

ภาพนกชนิดที่พบในประเทศไทย
ปรับปรุงล่าสุด : : 10 ตุลาคม 2550

ข้อมูลภาพจาก http://www.orientalbirdimages.org
นกชนหิน   Helmeted Hornbill
นกช้อนหอยใหญ่   Giant Ibis
นกช้อนหอยขาว,กุลา   Black-headed Ibis
นกช้อนหอยดำ   White-shouldered Ibis
นกช้อนหอยดำเหลือบ   Glossy Ibis
นกชาปีไหน   Nicobar Pigeon
นกชายเลนเขียว   Green Sandpiper
นกชายเลนท้องดำ   Dunlin
นกชายเลนน้ำจืด   Wood Sandpiper
นกชายเลนบึง   Marsh Sandpiper
นกชายเลนปากแอ่น   Terek Sandpiper
นกชายเลนปากโค้ง   Curlew Sandpiper
นกชายเลนปากกว้าง   Broad-billed Sandpiper
นกชายเลนปากงอน   Pied Avocet
นกชายเลนปากช้อน   Spoon-billed Sandpiper
นกชายเลระหม่อมแดง   Sharp-tailed Sandpiper
สงวนสิขสิทธิ์แนะนำติชม flycatcher339@gmail.com