ภาพนกชนิดที่พบในประเทศไทย
ปรับปรุงล่าสุด : : 10 ตุลาคม 2550

ข้อมูลภาพจาก http://www.orientalbirdimages.org
นกแว่นตาขาวข้างแดง   Chestnut-flanked White-eye
นกแว่นตาขาวสีเหลืองปักษ์ใต้   Everett's White-eye
นกแว่นตาขาวสีทอง   Oriental White-eye
นกแว่นตาขาวหลังเขียว   Japanese White-eye
นกแว่นสีเทา   Grey Peacock Pheasant
นกแว่นสีน้ำตาล   Malayan Peacock Pheasant
สงวนสิขสิทธิ์แนะนำติชม flycatcher339@gmail.com