ภาพนกชนิดที่พบในประเทศไทย
ปรับปรุงล่าสุด : : 10 ตุลาคม 2550

ข้อมูลภาพจาก http://www.orientalbirdimages.org
นกเหยี่ยวเขาชิครา   Shikra
นกเหยี่ยวเขาท้องขาว   Northern Goshawk
นกเหยี่ยวเขาพันธุ์จีน    Chinese Sparrowhawk
นกเหยี่ยวเขาพันธุ์ญี่ปุ่น   Japanese Sparrowhawk
นกเหยี่ยวเขาหงอน   Crested Goshawk
นกเหยี่ยวเคสเตรล   Common Kestrel
นกเหยี่ยวเพเรกริน    Peregrine Falcon
นกเหยี่ยวเล็กตะโพกขาว    White-rumped Falcon
นกเหยี่ยวแดง    Brahminy Kite
นกเหยี่ยวแมลงปอขาแดง   Collared Falconet
นกเหยี่ยวแมลงปอขาดำ   Black-thighed Falconet
นกเหยี่ยวกระจอกเล็ก    Besra
นกเหยี่ยวกระจอกใหญ่    Eurasian Sparrowhawk
นกเหยี่ยวกิ้งก่าสีดำ   Black Baza
นกเหยี่ยวกิ้งก่าสีน้ำตาล   Jerdon's Baza
นกเหยี่ยวขาว    Black-shouldered Kite
นกเหยี่ยวค้างคาว   Bat Hawk
นกเหยี่ยวด่างดำขาว   Pied Harrier
นกเหยี่ยวดำ   Black Kite
นกเหยี่ยวดำท้องขาว   Blyth's Hawk Eagle
นกเหยี่ยวต่างสี   Changeable Hawk Eagle
นกเหยี่ยวตีนแดง   Amur Falcon
นกเหยี่ยวท้องแดง   Rufous-bellied Eagle
นกเหยี่ยวทะเลทราย    Common Buzzard
นกเหยี่ยวทุ่งแถบเหนือ    Hen Harrier
นกเหยี่ยวทุ่งพันธุ์เอเซียตะวันออก   Eastern Marsh Harrier
นกเหยี่ยวทุ่งพันธุ์ยูเรเซีย   Western Marsh Harrier
นกเหยี่ยวนิ้วสั้น    Short-toed Eagle
นกเหยี่ยวปลาเล็กหัวเทา   Lesser Fish Eagle
นกเหยี่ยวปลาใหญ่หัวเทา   Grey-headed Fish Eagle
นกเหยี่ยวปีกแดง   Rufous-winged Buzzard
นกเหยี่ยวผึ้ง   Oriental Honey-buzzard
นกเหยี่ยวภูเขา    Mountain Hawk Eagle
นกเหยี่ยวรุ้ง   Crested Serpent Eagle
นกเหยี่ยวหงอนสีน้ำตาลท้องขาว   Wallace's Hawk Eagle
นกเหยี่ยวหน้าเทา   Grey-faced Buzzard
นกเหยี่ยวออสเปร   Osprey
นกเหยี่ยวฮอบบี้   Oriental Hobby
นกเหยี่ยวฮอบบี้ยุโรป   Eurasian Hobby
นกหกเล็กปากแดง   Vernal Hanging Parrot
นกหกเล็กปากดำ   Blue-crowned Hanging Parrot
นกหกใหญ่   Blue-rumped Parrot
นกหนูแดง   Ruddy-breasted Crake
นกหว้า    Great Argus
นกหัวโตเล็กขาเหลือง   Little Ringed Plover
นกหัวโตเล็กขาส้ม   Common Ringed Plover
นกหัวโตกินปู    Crab-plover
นกหัวโตขาดำ   Kentish Plover
นกหัวโตขายาว    Oriental Plover
นกหัวโตทรายเล็ก    Lesser Sand Plover
นกหัวโตทรายใหญ่    Greater Sand Plover
นกหัวโตปากยาว   Long-billed Plover
นกหัวโตมลายู    Malaysian Plover
นกหัวโตสีเทา   Grey Plover
นกหัวโตหลังจุดสีทอง    Pacific Golden Plover
นกหัวขวานเขียวคอเขียว   Streak-breasted Woodpecker
นกหัวขวานเขียวตะโพกแดง   Black-headed Woodpecker
นกหัวขวานเขียวท้องลาย   Streak-throated Woodpecker
นกหัวขวานเขียวป่าไผ่   Laced Woodpecker
นกหัวขวานเขียวหัวดำ   Grey-headed Woodpecker
นกหัวขวานเล็กหงอนเหลือง   Lesser Yellownape
นกหัวขวานแคระจุดรูปหัวใจ    Heart-spotted Woodpecker
นกหัวขวานแคระอกเทา   Grey-and-buff Woodpecker
นกหัวขวานแดง   Maroon Woodpecker
นกหัวขวานแดงลาย   Banded Woodpecker
นกหัวขวานแดงหลังลาย   Bay Woodpecker
นกหัวขวานใหญ่สีเทา   Great Slaty Woodpecker
นกหัวขวานใหญ่สีดำ   White-bellied Woodpecker
นกหัวขวานใหญ่หงอนเหลือง   Greater Yellownape
นกหัวขวานคอลาย   Checker-throated Woodpecker
นกหัวขวานจิ๋วคิ้วขาว   White-browed Piculet
นกหัวขวานจิ๋วท้องลาย   Speckled Piculet
นกหัวขวานจิ๋วอกแดง   Rufous Piculet
นกหัวขวานด่างแคระ   Grey-capped Woodpecker
นกหัวขวานด่างท้องดำ    Black-and-buff Woodpecker
นกหัวขวานด่างท้องน้ำตาลแดง   Rufous-bellied Woodpecker
นกหัวขวานด่างหน้าผากเหลือง   Yellow-crowned Woodpecker
นกหัวขวานด่างหัวแดงอกลาย    Stripe-breasted Woodpecker
นกหัวขวานด่างอกลายจุด   Fulvous-breasted Woodpecker
นกหัวขวานป่าไผ่   Bamboo Woodpecker
นกหัวขวานปีกแดง   Crimson-winged Woodpecker
นกหัวขวานลายคอแถบขาว   Buff-necked Woodpecker
นกหัวขวานลายตะโพกเหลือง   Buff-rumped Woodpecker
นกหัวขวานสามนิ้วหลังทอง   Common Flameback
นกหัวขวานสามนิ้วหลังสีไพล   Olive-backed Woodpecker
นกหัวขวานสีตาล   Rufous Woodpecker
นกหัวขวานสี่นิ้วหลังทอง   Greater Flameback
นกหัวขวานหลังสีส้ม   Orange-backed Woodpecker
นกหัวขวานหัวเหลือง    Pale-headed Woodpecker
นกหัวขวานอกแดง   Crimson-breasted Woodpecker
นกหางนาค   Striated Grassbird
นกหางรำดำ   Dark-backed Sibia
นกหางรำหลังแดง   Rufous-backed Sibia
นกหางรำหางยาว   Long-tailed Sibia
นกห่านเทาปากสีชมพู   Greylag Goose
นกห่านคอขาว    Swan Goose
นกห่านหัวลาย    Bar-headed Goose
สงวนสิขสิทธิ์แนะนำติชม flycatcher339@gmail.com